Våra tjänster

Fastighetsgranskning inför bostadsaffär

Som säljare av en bostad är ni ansvarig för dolda fel i er bostad upp till 5 år.

En ofta förkommande orsak till att det uppstår tvister mellan köpare och säljare efter en genomförd bostadsaffär är att det funnits dolda fel i byggnaden. 

De vanligste felen är oftast fuktbaserade som orsakats av dolda läckage eller kondensbekymmer som i många fall beror på konstruktionsfel eller slarv vid byggande och renoveringar. Vanligt är också att ventilationen är fel dimensionerad och inte klarar av att ventilera ut den fuktiga inomhusluften.

En fastighet kan vara helt fungerande när det bor en eller två personer i hushållet men situtionen kan bli helt annorlunda när det flyttar in en större familj med ett helt annat levnadssätt med större vattenanvändning och därmed större fuktbelastning på fastigheten. 

Kartläggning av skadliga ämnen i byggnader

Vid renoverings och rivningsarbete frigörs ofta farliga ämnen.

I samband med badrums och köksrenoveringar frigörs ofta asbest som finns i t.ex. kakel, klinker fäst och fogmassor. Asbest förekommer också i golvmattor, rörisoleringar, ventilationsrör, vägg och takskivor.

Beställ en asbestkartläggning i god tid innan renoveringen. Provtagning kan utföras med kort varsel. Däremot kan det vara svårare att hitta en auktoriserad entreprenör som kan utföra saneringen. Genom vårt goda kontaktnät kan vi bistå med hjälp att hitta den rätta entreprenören. 

I äldre byggnader är det vanligt att det förekommer andra hälso och miljöfarliga ämnen. Vanliga ämnen är t.ex. stenkolstjära, kreosot, pah.haltigt tjärpapper, tungmetaller, PCB och PVC, eller vinyl som den också kallas.

Fuktundersökningar Konditionsgranskningar

Vi utför undersökningar när olyckan varit framme och läckage uppstått eller när ni funderar på ert hems renoveringsbehov. 

Vid nybyggnation kan vi bistå med fuktmätningsplaner och fuktmätningar för att säkerställa att byggfukten inte byggs in i golv och väggar och därmed öka risken för problem med inomhusklimatet.

Vid våra undersökningar ges skriftliga protokoll med beskrivningar om vad som undersökts och resultaten av undersökningen med åtgärdförslag.

Vad betyder

               "För ett bättre inomhusklimat"

Inomhusklimat är ett brett begrepp som omfattar det mesta om boendemiljön. Att arbeta med mottot för ett bättre inomhusklimat innebär många spännade utmaningar.

Att börja med en fuktmätning är ofta ett bra sätt att börja eftersom för höga fuktnivåer i bostaden ökar risken för mögel och mikrobtillväxt som kan leda till besvär med hälsan. Lika viktig som själva fuktmätningen är det att reda ut om eventuella ändringar och ombyggnader i bostaden ändrat förhållanden i boendemiljön.